Fehér

Üdvözlök minden látogatót tenyészetünk fehér színnel kapcsolatos oldalain.

Rasztari-Duci Helka

Fehér szuka
Született: 2008. június 13.

 

SZÁRMAZÁS

CSÍPŐ

TENYÉSZSZEMLE

UTÓDOK

MUNKA ÉS HASZNÁLAT

 Rasztari-Duci Helka a Csikasz Puli Kennel tevékenysége által vesz részt a tenyésztésben a Csikasz Puli Tenyészet keretében.
További részletek és információk
a www.csikasz.hu weboldalon folytatásként.

A Fehér szín:

Standard szerint gyöngyfehér, zsemle színű árnyalattól mentes.

Legelőször azt kell tisztáznunk, hogy a fehér szín elkülönül a Puli tenyésztésén belül. Olyannyira elkülönül, hogy a nemzetközi kinológiai szervezet, az FCI külön színként ismerte el a Puli fajtánál. Ez azt jelenti, hogy a többi színnel (fekete és annak tenyésztésén belül a maszkos fakó, szürke) nem keresztezhető, keverhető a tenyésztés során. A fehér Pulik külön fajtagyőztes címre jogosultak kiállításokon. Ez egyrészt elismerés a fajta fehér színváltozatának, másrészt betartandó szabály a tenyésztés során.

A standard leírásban megfogalmazott gyöngyfehér követelmény nehézséget jelent a tenyésztésben, de a szín tisztasága szempontjából lényeges szelekciós szempont, a nemesítő munka iránymutatója. Azért jelent nehézséget, mert a gyöngyfehér szín tisztán tartása nem kevés nehézséget jelent a mindennapi, hétköznapi életben, tisztítása pláne kiállítási célok megvalósítása érdekében. Nehézséget jelent a tenyésztésben, mert a zsemle színű árnyalat, mint később látni fogjuk recesszíven, rejtetten viselkedik a fehér színen belül az öröklődésben. Ráadásul a standard a Puli többi színeit tekintve sokkal szélesebb mozgásteret enged a tenyésztőnek (fekete – ami lehet szürkült vagy avétos, maszkos fakó – ami lehet sárga vagy szürke alapszínű). A fehér Pulinak gyöngyfehérnek kell lennie.

Mivel FCI által külön színként elismert a fehér, mivel ezért külön kell tenyészteni, így ennek következménye, hogy a tenyésztés történelme során valamelyest el is szigetelődött a többi színtől. Külön fehér vérvonalak alakultak ki. A külön vérvonalak a többi színtől eltérő tenyésztési paramétereket jelentettek. Az elszigetelődést fokozta az is, hogy kiállításokon nem kerültek összevetésre, összehasonlításra a többi színnel csak kivételes esetben, speciális fajtakiállítások alkalmával.

Mivel csak fehér színen belül, egymás között lehetett tovább tenyészteni, ezért ez a széles, minél szélesebb genetikai bázis hiányában beszűküléshez, egyre szorosabb rokontenyésztéshez vezetett. Ennek elkerülésére a tenyésztő szervezet intézkedései között szerepelt a többi színből született fehér utódok prioritása, a fekete-fehér párosítások körültekintő engedélyezése. De nézzük sorjában…


Tenyészetünkben született fehér kölykök:


Johny

Rasztari-Duci Helka

Csikasz Fáma

Csikasz Fátyol


A fehér színű Puli fehéren születik. Ez a bagatellnek tűnő megállapítás azért fontos, mert azért a fehér Puli tenyésztésében vannak fokozatok. Előfordul színváltozás, igaz nem annyira extrém módon, mint mondjuk a maszkos fakó estében (sokszor a maszkos fakó csaknem feketén születik, apró jelekkel és a kor előre haladtával fakul). Azaz a fehér Puli születhet zsemleszínű árnyalattal is, ami a kor előrehaladtával fehéredik ki. Van, akinél már a felszáradáskor rögtön, de előfordul ez a kifehéredés 6-8 hetes korra, illetve az ivarérés életkorára. Ezek a kifehéredő Pulik valójában, genetikai értelemben zsemleszínűek, csak a zsemleszínű árnyalat nagyon nagyon világos.


Rasztari-Duci Helka

Csikasz Fáma és Fátyol


Születés után és valójában a tenyésztés során a másik fontos küllemi szempont a pigment. Mint lentebb az öröklődésnél látni fogjuk a fehér Puli nem albinó. Ez azt jelenti, hogy pigment tekintetében ugyanazok az alapvető elvárások, mint a többi színnél. Ez annyiban tér el a valóságtól, hogy a fehér szín tenyésztése során csakúgy, mint a gyöngyfehér színnel kapcsolatban, úgy a pigmenttel is egyelőre elnézőbbek vagyunk. A fehér Puli a többi színtől eltérően sötét orr, száj, bőr pigment nélkül születik. A pigmentre a fehér szín születése során néhány napot várni kell, amíg előtör, kirajzolódik. Jó támpont a későbbi pigment megítélésére, hogy mennyire gyorsan alakul ki újszülött korban és mennyire sötétedik be.

Ha megtekintjük egy fekete vagy maszkos fakó Puli bőrét, akkor láthatjuk, hogy egészes sötét, sokszor már-már kékes, de legtöbb esetben palaszürke. Has tájékon is a szőrrel kevésbé fedett részen koromfekete. A fehér Puli esetében ennyire szigorú elvárásunk nincs, nem is lehet, mert az ilyen erős pigment előfordul ugyan, de nagyon ritka. Az orrtükör, szájszél, ajkak, szájpadlás, szemhéj fekete színe, mélyen pigmentált kinézete alapkövetelmény. Az orrtükör fehér Puli esetében sokszor évszakonként is változik. Télen kifakulhat, kivilágosodhat. Ezt a télen a kevesebb napfény hatására a szervezetben a melanin vándorlása okozza. Hétköznapi nyelven váltóorr kifejezéssel illetjük, amikor télen a pigment kivilágosodik, nyáron pedig besötétül. Azaz az ilyen Puli váltja az orra színét. Mindenképpen gyengébb pigmentáltságra utaló jel, ami azt jelenti, hogy nincs a szervezetében annyi pigment, hogy télen is sötét maradjon.


A fehér szín története:

Mint a többi szín esetébe is, így a fehér színnél szintén tenyészetünkben a fehér Puli története a fekete színtől indult ki. Először meglepetés szerűen a törzskönyv nélküli szukánk hozott a világra egy fehér kan utódot, aki a Johny nevet kapta.


Johny


Ezt követően tervszerűen hoztuk a tenyészetünkbe a fehér színt, Napfényvárosi-Csahos Duci legelső párosításakor, Nagykéri Majori Fickó fehér kan választásakor. Az alomban minden utód fekete lett, de az öröklés szabályainak megfelelően, mint lentebb a színöröklésnél látni fogjuk minden egyes utód fehér színhordozó. Közülük, Duci első almából két szuka, Rasztari-Duci Angyal és arany Kökény diszpláziaszűrve, tenyészszemlézve megalapította a Csikasz Puli tenyészetet:

www.csikasz.hu

A Csikasz Puli Tenyészetben nemzedékeken át nem született fehér színű utód, de ez tudatos volt. Tudatos egyrészről azért, mert a tenyésztés során a párosítások tervezésénél nem a szín volt az elsődleges szempont. Másrészről azért volt tudatos, hogy nemzedékek múlva egy-egy fehér színű utód születése már tenyésztői munkát hordozzon, vagyis saját tenyésztésű Puliktól származzon.


Rasztari-Duci Arany Kökény


Napfényvárosi-Csahos Duci és Nagykéri Majori Fickó párosításából született Rasztari-Duci Anna, aki nem vett részt a Csikasz Puli Kennel tenyésztésében. Annát Tincses-Kincsem Erdész fekete kannal párosítottuk és az alomban megtörtént a csoda. Megszületett Rasztari-Duci Helka fehér szuka. Erdész fehér színhordozásáról tudtunk, mégis meglepetésként ért bennünket Helka születése.


Rasztari-Duci Anna


A Csikasz Puli Kennelben közben már a 3. saját generáció tenyésztésénél tartottunk, amikor vonaltenyésztésre szántuk el magunkat. Ezért került az elképzelés középpontjába ismét Tincses-Kincsem Erdész, Csikasz Bundzsi Maja párválasztása során. Erdész apja Maja apjának testvére. Számítottunk fehér utód születésére, bár Csikasz Bundzsi Maja részéről volt bennünk bizonytalanság a színhordozás genetikai csökkenése miatt a generációk során. Arra viszont nem számítottunk, hogy két fehér utód is születik. Két szuka, Csikasz Fáma és Fátyol.

Csikasz Bundzsi Maja

A fehér szín öröklődése:

A Puli színei közül az egyik legrecesszívebb. Ez azt jelenti, hogy a színek közötti rangsor legalján helyezkedik el. Alatta már csak a zsemleszín foglal helyet. Általában fekete színű, de újabb tapasztalatok szerint maszkos fakó és szürke Pulik is hordozzák rejtett módon. A fehér szín már csak a zsemleszínt hordozhatja, örökítheti. Recesszív mivoltát jelzi az is, hogy két fehér szülőtől csak fehér vagy zsemleszínű utód születik. Két fekete, maszkos fakó vagy szürke Puli párosításából csak akkor születik fehér utód, ha mindkét szülő hordozza a fehéret. A fehér szín recesszív a feketéhez és a maszkos fakóhoz képest. Domináns a zsemleszínhez képest.

A fehér színnel kapcsolatos egyéb öröklődési szabályok:

Színkeresztezés esetén fontos megemlíteni Mendel I. törvényét, az Uniformitás törvényszerűségét, miszerint fekete-fehér párosítás során az első nemzedékben született minden utód fehér színhordozó, méghozzá 50 % mértékben az intermedier öröklődés szabályának megfelelően.

A Puli színei tiszta színek és öröklődésük nagyrészt, zömmel tisztázott. A tiszta színek azt jelentik, hogy az ilyen párosításból származó utód nem tarka lesz, hanem vagy ilyen, vagy olyan.

Fontos még megemlíteni a heterózishatást színkeresztezés esetében. A fehér Puli genetikai elkülönüléséről már beszéltünk. Évtizedek alatt teljesen eltérő vonalak alakultak ki a fekete színhezt képest, illetve a vonalak, mint variációk beszükülése sajnos megérintette a Puli fehér színét. A beszűkülés azt jelenti, hogy egyre kevesebb esély van klasszikus idegen tenyésztésre, a rokontenyésztés egyre magasabb szintet ér el a fehér színű Pulinál, hiszen a nemzetközi szabályok csak egyedi, szabályozott esetekben engedik a többi színnel való keveredést. Két teljesen eltérő vérvonal keresztezése során az utódokban nő a vitalitás, nő az ellenálló képesség, életerő és egyéb tenyésztési paraméterek is. Ezt főleg a modern állattenyésztésben használják ki úgy, hogy az eltérő, egymástól idegen vérvonalakat azokon belül még rokontenyésztik is bizonyos tulajdonságokra. Az eltérő tulajdonságokra, egymástól elkülönülten szelektált, nemesítettt vérvonalak keresztezéséből származó utódok megnövekedett ellenálló képességét, életerejét, vitalitását nevezik heterózis hatásnak.

Ezt fajtatiszta tenyésztésben alkalmazzák a beltenyésztés miatt veszélybe került egy-egy vérvonal, típus, fajtaváltozat genetikai leromlásának megakadályozására is.
Fontos öröklődési és főleg gyakorlati tapasztalat, megfigyelés, hogy két fekete szülőtől született fehér utód nagyon ritka esetben tiszta gyöngyfehér. Zsemleszínű árnyalat kisebb-nagyobb mértékben előfordul. Kiállítási, show szempontok alapján a zsemleszínű árnyalatot mutató utódok háttérbe szorulnak, de a tenyésztés oltárán nem, csak folytatni szükséges a tenyésztésüket színre történő erős szelekcióval.

Íratlan szabály, mégis leírom: Két fekete (vagy maszkos fakó, szürke), azaz két fehérnél dominánsabb szín párosításából született fehér utódok továbbtenyésztését fehér ősöktől származó fehér utóddal kell, illik, szokás folytatni.

Ennek két oka van.
Egyrészt az ilyen ősöktől született fehér Puli lehetőség a fehér Puli tenyésztése számára, hogy genetikai bázisa szélesedjen, bővüljön és táguljon. Elvileg nem is folytatható mással, hiszen fehér Puli a nemzetközi szabályok értelmében csak fehérrel párosítható.

Másrészt általában a zsemle színárnyalat miatt a gyöngyfehér szín elérése érdekében kell fehér ősöktől származó fehér Puli párral folytatni. A zsemleszín recesszív a fehérhez képest. Nemzedékről nemzedékre tudatosan és szisztematikusan kiszelektálható, igaz kitartást kíván a tenyésztőtől.

Csikasz Fátyol

Csikasz Fáma

Öröklődés tenyészetünkben

A fehér szín öröklődése tenyészetünkben Napfényvárosi-Csahos Duci első almának apjától kezdődött. Nagykéri Majori Fickó után született 3 olyan utód, akik meghatározzák tenyészetünkben a fehér szín öröklődést. Mivel ők alomtestvérek, 3 szuka, ezért legalább két tenyésztési irány volt szükséges a folytathatósághoz. Rasztari-Duci Angyal Linda és Arany Kökény megalapították a Csikasz tenyészetet. A Csikasz Kennel tenyésztésén belül első szülőtt utódaik Csaholó-Borzas Cimbi Koppány kanunktól származnak. A fehér szín örökítésében eddig Rasztari-Duci Arany Kökény lánya Csikasz Bundzsi Maja bizonyított.

Rasztari-Duci Anna a fekete-fehér párosításból a Rasztari-Duci Kennelben vett részt a tenyésztésben. Tincses-Kincsem Erdész fekete kantól született lánya, Rasztari-Duci Helka, aki a legelső fehér Puli tenyészetünkben. Mivel két fekete szülőtől született, így őszintén elmondhatjuk, hogy meglehetősen zsemle árnyalatú lett. Mivel ez folytatást kíván, szín szempontjából egy erős szelekciót az utódokban, nagyon aprólékos, körültekintő párválasztást, ezért úgy döntöttünk, hogy ezt senki mástól nem várhatjuk el a legjobban, mint magunktól. Ezért ő, Rasztari-Duci Helka a Kennelünk fehér színének megalapítója.

Rasztari-Duci Helka

Visszatérve a Csikasz Kennelre, ahol a fekete-fehér párosítás utódainak tenyésztése folytatódik. Nem véletlen, hogy az első almok édesapja, Csaholó-Borzas Cimbi Koppány után a folytatás Koppány testvérének fia, Tincses-Kincsem Erdész. Aki Helka apja is. Így ezzel a vonaltenyésztéssel, hozzá téve az amúgy is erős szelekciót a szín tekintetében egy rokontenyésztett vonal alakítható ki, stabilizálható az induláshoz. Arany Kökény és Koppány lánya, Csikasz Bundzsi Maja Erdésztől két fehér szukának adott életet. Ők Csikasz Fátyol és Fáma. A Csikasz kennelben pedig ők a fehér szín tenyésztésének zálogai.

Eddig még ki nem próbált módon fehér színhordozó lehet potenciálisan mindhárom fekete-fehér párosításból származó szuka (Angyal Linda, Arany Kökény, Anna) után született utód. Ennek tapasztalata még hátra van, de mindenképpen a lehetőségeket szélesíti a tenyészeten belül, hiszen a Csikasz Kennel már a 3. saját generációnál tart, több idegen kan bevonásával. Rasztari-Duci Angyal Lindától és Arany Kökénytől 2-2 alom született. Arany Kökény két lányától, Csikasz Barkától és Bundzsi Majától már született 1-1 alom. Rasztari-Duci Annától, Helka anyjától 1 alom született. Ők mind-mind potenciális fehér színhordozók lehetnek, csak be kell vonni őket a tenyésztésbe.

Látható, hogy a fehér Puli tenyésztésének több lehetőségén keresztül volt lehetőségünk már tapasztalatokat szerezni. Napfényvárosi-Csahos Duci fekete fehér párosításának tapasztalatai, Rasztari-Duci Anna és Csikasz Bundzsi Maja fekete-fekete párosításból történő fehér szín kitenyésztésének tapasztalatai mind ismereteinket gazdagították, gazdagítják.

Csikasz Fátyol

Tenyészcél és jövő:

A tenyésztői munka mindig hoz újabb lehetőségeket és újabb leküzdésre váró feladatokat is. Nincs ez másképp a fehér szín tenyésztésében sem. Ha a maszkos fakó szín esetében nehéznek ítéltük a folytatás lehetőségét, akkor a fehér színre ez még jobban érvényes. Valamiért az a tapasztalatunk, hogy a fehér Puli tenyésztők idegenkednek. Idegenkednek a fekete-fehér párosítástól, mert a munkát folytatni kell és nem biztos, hogy a tenyésztés az első nemzedékben eredményez makulátlan utódokat, akik kiállítások sztárjai lehetnek. Idegenkednek a fekete-fekete párosításból származó utódoktól, még a fehér utódoktól is, de utánuk legalább már érdeklődnek. Reméljük ez a helyzet és megítélés változni fog, egyrészt a fehérrel történő folytatás során, másrészt akkor ha a született, kihasadt fehér utódok majd bizonyítanak. Ez tehát tenyészetünk elsődleges tenyészcélja.

A fekete szülőktől született fehér utódok folytatását, jövőjét mindenképpen fehér ősöktől származó fehér utódok bevonásával képzeljük el. Egyrészt a gyöngyfehér szín, másrészt a pigment minőségének megtartása, javítása érdekében. Ráadásul nem kívánunk a szín érdekében az egészség szempontjából sem engedményeket tenni a szelekció során a tenyészcél érdekében. Mivel a folytatás még nem valósítható meg saját tenyésztésű utódokkal, hiszen úgy gondoljuk, hogy a fekete szülőktől született fehér utódokat fehér ősöktől származó letisztult fehérrel kell folytatni a tenyésztésben, ezért a kutató munka mellett együttműködésre van szükség más, fehér színben nagyobb tapasztalattal rendelkező tenyészetekkel. Ennél a színnél csak saját tenyésztésű utódoktól származó Pulik használata a tenyésztésben még hosszú, generációkon át tartó munka eredménye lehet.

Elszánt és nagy kutatómunka, a fajta tenyésztésének figyelemmel kísérése szükséges ahhoz, hogy a színváltozatra jellemző rokontenyésztést ne fokozzuk. Tehát a tenyészcél megvalósítása során a megszokottnál nagyobb szerepet kap a származás fontossága.

A jövőt illetően általánosan elmondható, hogy a tőlünk származó fehér Pulik szülei, ősei már bizonyítottak, de a született fehér utódok bizonyítása a tenyésztésben még hátra van. Tehát a tapasztalatgyűjtés is folytatódik. Soha nem dőlhetünk hátra elégedetten, hogy a folytatáshoz már minden meg van teremtve a tenyésztésben.
Tenyészetünkben a fehér Puli tenyésztése több szinten és több irányban folyik.

Tenyészetünkön kívül, akiknek köszönettel tartozunk:

Legelőször is köszönet a Napfényvárosi-Csahos Puli Tenyészetnek, mert ugyan Duci nem hordozta a fehér színt, de rengeteg kérdésemre válaszoltak a fehér színnel kapcsolatban és a fekete-fehér párosítással az elképzelésemet tőlük Duci alapozta meg.

Köszönet Dovalovszki Zoltánnak a Marosteleki Tenyészet tulajdonosának, mert parner volt a fekete-fehér párosítás megvalósításában, amely akkor elég szigorú követelményeket támasztott a párosítási engedély megszerzésében. Ő ezt végig csinálta Fickóval és a fehér szín tenyésztése így kezdődött.

Köszönet Kalmárné Fehér Zsuzsannának, azaz a Tincses-Kincsem Tenyészetnek, mert a tőlük származó Erdész hozta el tenyészetünkbe a fehér színt és valósította meg ténylegesen ennek a színnek az elképzeléseit.
Köszönjük Kovács Andreának, Rasztari-Duci Anna gazdájának és Seres Istvánnak, Rasztari-Duci Arany Kökény gazdájának, hogy mint tulajdonosok lehetővé tették, hogy a fekete-fehér párosításból mára fehér utódok szülessenek, azaz a fekete-fehér párosítás utódai részt vegyenek a tenyésztésben.

Tenyésztésünkbe bevont, tőlünk idegen, fehér színt örökítő Pulik:

Nagykéri Mjori Fickó
Fehér kan
/Kalácsos Füles – Méntelepi Kócos Bóbita/
Dovalovszki Zoltán – Szeged

Tincses-Kincsem Erdész
Fekete kan
/Csaholó-Borzas Cinkos – Bakaházi-Pengő Ági/
Kalmárné Fehér Zsuzsanna - Kisvárda

Csikasz Fáma

Csikasz Fátyol

Szakirodalom:
Tallózások a fehér szín szakirodalmában:

Schmidt József: A fehér Puli tenyésztése

Sajtó: Sajtó_1

Dr. Ócsag Imre: A Puli színörökléséről

Sajtó: Sajtó_1, Sajtó_2, Sajtó_3, Sajtó_4

Mészáros Mihály: A fehér Puli genetikai fejlesztéséről

Sajtó: Sajtó_1, Sajtó_2

Mészáros Mihály: Fergeteges örökségünk

Lakatosné Kovács Judit: Féltem a zsemléket

Mészáros Mihály: Döntés a puli színváltozatairól Cikk_1, Cikk_2, Cikk_3

Katalin Abrahamsson: Nyílt levél a „Döntés a puli színváltozatairól”

A Fehér szín szakmai alapjai:

Kovács Tibor: A színöröklés törvényszerűségei

Gén: A genetikai információ alapegysége. A DNS (dezoxiribonukleinsav) egy szakasza. A tárolt (kódolt) információt a nukleotidok szekvenciája (sorrendje) határozza meg (A,T,G,C).
Lokusz: Az a hely, ahol a gének helyeződnek el.
Allél: Egy-egy lokuszon az adott gének számos alternatív változata lehetséges (de egyszerre csak egy!). Egy génnek minimum két allélja van.
Kromoszóma: Az öröklődés DNS-ből és fehérjékből álló fizikai egysége, melyek a gének többségét hordozzák.
Homológ kromoszómapár: Az azonos tulajdonságokat (géneket) hordozó apai és anyai kromoszómák.
Mendeli genetika:

 1. Gamétatisztaság elve
 2. Uniformitás törvénye
 3. Szegregáció törvénye
 4. Független kombinálódás elve

Domináns tulajdonság: uralkodó tulajdonság.
Recesszív tulajdonság: elnyomott tulajdonság.
Homozigóta: A két allél megegyezik (AA, aa)
Génhatásnak valamilyen gén által szabályozott tulajdonságnak a szervezet fenotípusában való megjelenését értjük. Fenotípusnak nevezzük a látható és méerhető tulajdonságok összességét.

Fenotípus (F) = genotípus (G) + paratípus (K)

A paratípus a környezeti hatás.
A genotípus DNS-ben tárolt információk összessége, gének közötti kölcsönhatás.
Amennyiben a homológ kromoszómapár azonos lókuszán elhelyezkedő másik allél befolyásolja az adott tulajdonság megjelenését, akkor intraallél kölcsönhatásról beszélünk. A másik esetben különböző allélok közötti úgynevezett interallél kölcsönhatásról van szó (nem additív génhatások).
Monogénia: egy gén egy tulajdonságot határoz meg.
Pleitoropia: egy gén több tulajdonságot határoz meg.
Poligénia: több gén határoz meg egy tulajdonságot.

Monogénia (intraallél kölcsönhatás)

 1. dominancia
  - teljes
  - részleges
  - feltételes
  - over
  - poláris
 2. Dominancia hiánya
 3. Pleiotrópia

Poligénia (interallél kölcsönhatás)

 1. Episztázis
  - domináns
  - recesszív
  - domináns – recesszív
 2. Kompromisszumhatás
 3. Komplementer hatás
 4. Modifikáló hatás

Génexpresszió: Részleges dominancia esetén, ha a domináns tulajdonság nem jelentkezik (manifesztálódik) teljes mértékben. Értéke 1-100%
Penetrancia: A részleges dominancia néha úgy nyilvánul meg, hogy a domináns tulajdonság nem mindegyik heterozigóta egyedben jelenik meg (pl. egy almon belül). Azt, hogy a bizonyos tulajdonság mennyi egyeden jelenik meg penetranciának nevezzük. Értéke 1-100%

Penetrancia = (manifesztálódott tulajdonságú egyed / összes egyed) X 100

Dominancia hiánya: A heterozigóta egyedek fenotípusukban eltérnek mindkét szülőtől (AA) X (aa)
Episztázis: Egy gén domináns vagy recesszív allélja elnyomja (teljesen vagy részben) ugyanazon kromoszóma más lokuszán, vagy egy másik kromoszóma valamely lokuszán elhelyezkedő gén hatását, és annak fenotípusos megjelenését részben vagy egsézben megakadályozza. Az elnyomó gént episztatikus génnek, az elnyomottat hiposztatikus génnek nevezzük.
A szín minőségi (kvalitatív) tulajdonság, egy vagy néhány nagyhatású (major) gén alakítja ki és nem additív jellegűek. A környezeti hatásnak a jelentősége (paratípus) kisebb, mint a kvantitatív tulajdonságoknál. De nem elhanyagolható! A minőségi tulajdonságok öröklődésére a többnyire Mendeli szabályok érvényesek. Az eltérésekre felhívjuk a figyelmet (pl. letális színek).
A Puli színét több gén alakítja ki és jellemző a poliallélia egyes gének esetében (kettőnél több allél). Fontos meghatározni, hogy a fenotípus egy vagy több genotípust képvisel-e.

A Puli esetében előforduló, a színeket (szőrszínt) befolyásoló gének és alléljeik:

1. A (aguti)
- As (aguti solid) fekete
- Ay (aguti yellow) sárga
- A- (aguti) vadas
- asa (aguti sable) nyeregmintás
- at (aguti tan) fekete-cser
As domináns az összes többi allélel szemben.
Ay recesszív a feketével szemben, és domináns a többi allélel szemben.
Az at és asa recesszív.

2. D (dense-dilute) színintezitás, felhígulás
- D- (dense)
- dd (dilute) – a Pulinál ritkán előforduló, letális génkombináció. Penetrancia 100%.

3. G (grey)
- G (ezüstözöttség)
- gg (ősz)

4. I (inhibitor) gátló
- I-
- ii

5. B (black) – fekete. A gén elsősorban nem a szőr, hanem a bőr pigmentjére hat.
- B- fekete
- bb barna
Recesszív homozigóta (bb) állapotban viszont az egyed fenotípusa barna bőr és szőrszín. Barna bőrszín, barna orrtükör, világos szem.

6. S (self, solid)
- S-
- si
- sp
- sw

Ezek a gének a felelősek a mellfoltért, az ujjak közötti fehér szőrszálakért.
A Puli színöröklésével kapcsolatban megállapítható, hogy a fekete szín domináns. Hordozója lehet az összes Puli színnek, beleértve a tenyésztésből kizáró színeket (zsemlefakó, fekete-cser, barna) és a letális (kék) színeket is.
A genotípus meghatározásánál a következő szempontok vehetők figyelembe az irodalom és az alomellenőrzések alapján:

 1. A fekete szín domináns, belőle bármilyen más szín kihasadhat.
 2. A zsemlefakó homozigóta recesszív.
 3. A fehér nem foltos és nem albino.
 4. Különböző párosításból született utódok színei:

- zsemle fakó X zsemle fakó – zsemle fakó
- fehér X fehér – fehér, zsemle fakó
- maszkos fakó X zsemle fakó – fekete
- maszkos fakó X maszkos fakó – fekete, maszkos fakó
- fekete X fehér – fekete, fehér, zsemle fakó

Fehér:
AsAs; ee; gg; Ii
AsAy; ee; gg; Ii
Asat; ee; gg; Ii
AsAs; ee; gg; II
AsAy; ee; gg; II
Asat; ee; gg; II

Zsemle fakó:
AsAs; ee; gg; ii
AsAy; ee; gg; ii
Asat; ee; gg; ii
AyAy; ee; gg; ii
Ayat; ee; gg; ii
Az ee extension – nem engedi a melanin beépülését, felhígult zsemle szín.