A RASZTARI-DUCI PULI KENNEL

ARS POETICA-JA

! RIPORT !

Kennelnév

Először mindenképpen tisztázásra szorul, hogy tenyészetem nevének miért épp a Rasztari-Duci nevet választottam.

A Duci kötőszó magyarázata a legegyszerűbb, hiszen tenyészetem alapító szukája Napfényvárosi-Csahos Duci. Ő az aki örökké eszményképemmé vált nőies lényével, küllemével. Ő mutatta meg nekem a törzskönyvvel rendelkező Pulik világát, a nemes tenyésztés kifürkészhetetlen útjait.

A Rasztari név azonban bővebb magyarázatot igényel. Ez a név egy szójátékból született a vezeték nevem, mint Tari és a rasta szó magyar megfelelőjéből raktam össze, így lett Raszta /rasta/ Tari-ból egybeolvasztva Rasztari. A Tari-hoz azért ragaszkodtam, mert tenyésztői tevékenységemmel mindenképpen olyat szeretnék létre hozni ami túl azon, hogy igazodik a Puli eszményképéhez néhány dologban a tenyészetemből kikerülő utódok sajátos jellemzője legyen. Ezért tartottam fontosnak, hogy valamilyen formában viseljék a nevem. Ez egyben tisztelgés is szüleim, elsősorban elhunyt édesapám előtt, hogy valami olyasmit hozzak létre, ami büszkeséggel viselheti a Tari nevet. Hogy milyen jellemző tulajdonságok járnak a fejemben? Ezt sejteti a raszta elnevezés. Bár jómagam nem vagyok sem reggie, sem raszta stílusú, de a filozófiával teljes mértékben azonosulni tudok. Mert a raszta jelző nem csak a tincsekbe összeállt, nemezesedett hajszerkezetet jelenti /pont mint a Puli szőrköntöse/, hanem filózófia is. A természetesség, a természetszeretet, az ősiség és a tisztaság filozófiája. Túl a Pulihoz hasonló hajszerkezeten tehát a raszták naturálisak és imádják az ősi természetet, sőt a társadalom hétköznapi rétegét képviselik. Zászlójuk is közel azonos a magyar nemzetével, hiszen a narancssárga kivételével teljesen megegyezik vele. Zenéjük éppoly szórakoztató mint maga a Puli, ritmusában a Puli pattógó, aprózó mozgását idézi.

Ráadásul a rasta szó mércét, mértéket, vonalat is jelent ami hitvallásomba beilleszthető…nem önteltség gyanánt, sokkal inkább állandóan előttem lebegő célként a tisztesség palettáján.

Azonosító név gyanánt azért nem választottam egy kifejezetten magyar nevet, mert hitvallásom igaz megrögzött magyar, de a Puli terén túlmutat a nemzeti autonómián, azaz a Puli nemzetközi hovatartozását, értékrendjét vélelmezi igazolni. Így lett hát Rasztari-Duci…

Megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy a kennelemben lakó Pulik miben és mennyiben mások, mint a többiek. Ezzel egyidejűleg az is kirajzolódott gondolataimban, hogy mi az én személyes célom, mi az, amit tenyésztői tevékenységemmel el szeretnék érni és meg szeretnék valósítani. Természetesen mindaz, amit leírok jelenlegi állapot és a jövőben csiszolódó tapasztalataimmal módosulhat…

Eredet, kezdetek

Véleményem szerint a törzskönyvek tanulmányozásának és az azokban szerepeltetni kívánt egyedeknek óriási jelentősége van. Jövőképem megalkotását a származási adatok jelentősen befolyásolják, mint kiindulási pont és stratégiai elképzelés. A múlt nagy tenyésztőit, pláne akik a Rasztari tenyészet egyedeinek törzskönyvében szerepelnek mind-mind követendő példának, eszményképnek tekintem. Elfogadom a leszármazott velem élő utódok őseinek minden hibáját és tekintetemet előnyös tulajdonságaik felé fordítom. Nézzük sorban kiket tekintek hát követendő példának.

Származás:

Talán a bekövetkező szerencse (miszerint módom és lehetőségem adódott Pulit tartani, tenyészteni) hátterében rejlő ajándék bizonyításaképpen adatott és alakult úgy, hogy szukám és kanom őseinek történeket különleges. Különleges aképpen, hogy egyedülálló felmenőkkel rendelkeznek. Egyedülállók, mert sajnálatos események következtében sem tenyészetem hölgy tagjának, sem a Rasztari-Duci Kennel urának szülői ága ma már sajnos nem él.

Csipke édesanyja, Gombos volt az egyetlen olyan Napfényvárosi Puli akiben a híres vonal egy maszkos fakó vonallal párosult.

Gombos azért is képvisel ritka értékeket a Pulik meseországában, mert anyjának egyedüli és megismételhetetlen gyermeke, ugyanis Gombos születése után édesanyja is eltávozott az élő Pulik mezejéről. Gombos maszkos fakó hordozó mivolta ráadásul erőteljesen vonaltenyésztett, amit tenyésztési célkitűzéseim szempontjából óriási becsben tartok, kincsnek tekintek.

 

Koppány kanom szintén származás szempontjából ritkaságnak számít. Apja Bence életében a Pulik fehérnépének keveset használt férfitagja volt. Különleges, varázslatos természetét hordozó életének utolsó fedezéséből született Koppány vezér. A kevésbé elterjed, népszerűséget elkerülő származásának anyai ága vonaltenyésztésre úgyszintén lehetőséget ajándékoz nekem (Bence egyedüli maszkos hordozó fedezése).

Tenyészetem lakói tehát a ritka, egyedülálló, különleges származás ötvözetét jelentik, mégis inkább újkori származásukra vagyok igazán büszke, nem régmúlt őseikre. Az eredetet tekintve tehát nem feltétlen a ritka vonalakat, egyedülálló származást tartom fontosnak, hanem sokkal inkább a számomra kedvező külső és belső tulajdonságokat. Inkább tehát a mában élek Az utódok származási lapján híres ősök szerepelnek, mint

Csipke törzskönyvében: Napfényvárosi-Csahos Éber, Akácerdei Fürtös Almira, Kurjancs-Dombi Csinos, Erdőkertesi Rajcsur, Koppány törzskönyvében: Papramorgó Extra Jakab és Szellőháti Béres Bence, Kurjancs-Dombi Cseles, Túri-Maszat Aranyos. Pulijaim származását fontosnak tartom, őseire különös szeretettel, büszkén tekintek.

 

A törzskönyv nélküli Puli

Gondolhatná az olvasó, hogy mit keres e sorok között a számkivetettek tábora, pláne hogyan szerepelhet egy nemességre törekvő tenyészet eredeti bemutatásában egy dokument nélküli egyed. Nos Morzsa szukám Puli származása vitathatatlan, de eredetét a bizonyosságon túl konkrét kapcsolatfelvétellel soha nem terheltem.

 

Hogy mit keres és szerepel mégis kennelem bemutatásában?

Ennek több oka is van:

- Az ősi elődeink által tenyésztett Pulik sem kezdték származási okmányokkal

- Hálával tartozom a törzskönyv nélküli Pulik táborának

    - mert őáltaluk szerettem meg a fajtát

    - ők tanítottak meg tenyészteni, szőrt ápolni

    - ők mutatták meg, milyen hibák fordulhatnak elő

    - az ő utódjaik mutatják jobban meg kölyökkorban a kiválasztás szempontjait

    - még bennük él az ősi vér és küllem, a nemesítés előtti…

Mindezeket köszönöm nekik de legfőképpen Morzsa kutyámnak, hogy megmutatta az utat és nem enged róla letérni…

Tenyésztés

Tenyésztési célom elsősorban elődeink mozgatórugójának fennmaradását biztosítani, azaz a használati értékek megőrzése és bizonyítása. Elsődlegesen tehát jellemében végzek szelekciós tevékenységet.

A tiszta tenyésztés megvalósítására törekszem mindenek felett. A tiszta tenyésztéshez a diszpázia szűrés, az utódellenőrzés számomra nélkülözhetetlen. Pulijaim táplálásában, párválasztásában, tartásában igyekszem a legoptimálisabbat nyújtani. Határozott vonaltenyésztési tervvel rendelkezem, sőt a szigorú vonaltenyésztés párján állok. Ez a gyakorlatban úgy nyer valóságot, hogy Csipke maszkos fakó ősei szorosan rokontenyésztettek, ráadásul Koppány anyai nagyapja és Csipke apai nagyanyja testvérek. (Kurjancs-Dombi Cseles és Csinos) A tudatos építkezés lehetőségét nyújtja és kínálja számomra, hogy Csipke Erdőkertesi Rajcsur utódjainak egy kihalt ága, Koppány pedig a kevésbé gyakori Túri-Maszat Pulik leszármazottja. Eképpen a tenyésztés egy új vonal, új arculat létrehozását ábrázolja. Különös gonddal ügyeltek arra, hogy generációkon át diszpázia szűrt Pulik tenyésztését folytassam, valamint az utódok a legideálisabb jellemmel rendelkezzenek. Ennek érdekében a jó küllem mellett az ősi szellemiségnek jellemben is megfelelő párosítási tervvel rendelkezem, szelekciós törekvéseimben az utódok nyomon követése is szerepel.

Jellem

Az ideális vérmérséklet elképzelésének rögzítése sokakban óriási vitát fog kiváltani tollamból. Teljesítmény és vérmérséklet orientált vagyok, így a fajta ezen tulajdonsága a legfontosabb számomra, lényegesebb mint bármi más!

Jellemképem már kölyökkorban szelektálódik. Az alom legelevenebb tagja fog meg a legjobban. Az aki mindig rossz fát tesz a tűzre, aki csak rosszalkodni tud, ráadásul a többieket is letaszítja a csecsről, elnyomja az ennivalótól. A legfalánkabb, legvérmesebb számomra az igazi! Miért? A Puli híresen önérzetes, sértődékeny belsővel rendelkezik. A vázolt viselkedés a garancia arra, hogy formálhatósága megfelelő legyen. Miért? Mert a visszahúzódó, magát megadó, recesszív jellem az én habitusommal nehezebben képezhető, tanítható, nevelhető. A közhiedelemmel ellentétben az ilyen kölyök nem lesz idegbeteg, dühkitöréses, agresszív ha kemény, szilárd kézbe kerül. Tenyésztési elképzelésembe a domináns, időnként zokszó nélkül letolható, a terhelés jól viselő Puli passzol. A tenyészetem tagjai folyamatosan kutyaiskolába járnak, ahol eldől irányultságuk. Nincsenek konkrét képzési irányelveim, speciális elvárásaim. Már az engedelmességi, fegyelmező szakaszban számomra eldől, hogy a nevelés alatt álló Puli milyen területet kedvel jobban és az oly sokszor általam példaként felhozott utat arra folytatjuk, a képzés azon részét domborítjuk tovább.

 

Meglátásom szerint a Puli a hosszú sporttenyésztés és népszerűvé válás következtében a terelés tudományát garantáltan megőrizte. A munka körülményeinek és lehetőségeinek korlátozottsága miatt ezt a képességét azonban más területeken fogja kamatoztatni.

E véleményem bizonyítéka Duci szukám, aki remek kiállítási jelleme mellett az akadálypályák ördöge. Igaz agilityzni nincs módunk és lehetőségünk, de pörgősségét, robbanékonyságát ezen a téren éli ki igazán. Terelő tudományát az udvarban kedvtelésből tartott jószágokon kamatoztatja, zsákmányösztönének tárgya a macska…, hogy megpuszilhassa.

 

Csaholó-Borzas Cimbi „Koppány” kanom igazi férfi jellem. Igaz még fiatal de a folyamat már elkezdődött. Zsákmányösztöne, fogáskészsége remek őrző - védő adottságokat rejtet. Ő már egy BH Engedelmes Kísérőkutya és aktívan őrző-védőzik!

Látható, hogy jellemábrázolásomat ugyanolyan kettőség szövi át, mint a Puli vérmérsékletének sajátosságait. Kemény és lágyszívű, fogós és hízelkedő, rámenős és gyengéd is egyben, olyan Puli aki ha kell csipkedve szedi le az idegen nadrágszárát, de ha kell ölembe vehetem és simogathatom órákon át.

Tenyészetemben tehát valahol ötvözni kívánom a tüzes, tettrekész viselkedést a családi kedvenc jellemmel.

Pulijaim mivel rendszeresen kutyaiskolába járnak fő célom a Puli munkaképességének megőrzése. A jellem, a vérmérséklet alapján ajánlom őket a tartási cél szerint. A vézen kibontakoztatására különös gondot fordítok, nem elsődlegesen a nyáj melletti terelésben.

Pulijaim teljes szeretetben és értelembéli fejlődésüket legoptimálisabban elősegítve tartottak, tenyésztettek. Az ősök között számtalan terelésben bizonyított egyed található. Csipke szukám engedelmességi vizsgás, Koppány rendkívüli apport és őrző – védő adottságokkal rendelkezik.

Célom a tiszta agyú nyitott képezhető, értelmes, nyitott jellemű Puli kitenyésztése és ennek érdekében mindent megteszek. A parázs, ördögi karakter áll a szívemhez a legközelebb. A Puli sértődős érzelemvilága véleményem szerint megkívánja a tettrekészséget, az égető elevenséget, tűzről pattant lelkületet. A bátorság, akaratosság mellett a hűségnek, ember iránti ragaszkodás, szeretet, megfelelni akarás jelzője elengedhetetlen.

Tehát a leírt összetett jellemrajz kialakítására törekszem.

Küllem

Tenyésztési elképzeléseim a külső megjelenés sajátos, funkcionális azaz teljesítmény orientált értelmezéssel rendelkezik.

A fajtastandarban foglaltaknak megfelelést eltántoríthatatlan, megrögzött célnak tekintem, teljesítésére mindenek felett törekszem. Mégis úgy érzem, hogy a leírásban rögzített paraméterek keretein belül vannak olyan jellegzetes jövőképeim, elképzeléseim amik eltérnek az átlagtól.

Szőrzet – célom a nagy tömegű, jó minőségű szőrköntös kitenyésztése, rögzítése. Szőrszerkezetében zsinóros, de a keskeny szalagos tincsek erősségével ötvöződve. Gyakorlatilag szememnek gyönyörködtető az a szőrmennyiség, amikor a háton a tincsek a vízszintest megközelítve állnak.

 Szín - színben megrögzött fekete és maszkos fakó párti vagyok. A fekete színskálában az ősi, naturális, rusztikus, avit árnyalat hódolója vagyok. A maszkos fakók palettáján a szürke alaptónusú változat kedvelőjének számítok.

Összbenyomás – talán nem is volt soha fontosabb számomra a standardban, mint ez a pont. Véleményem szerint ez a legfőbb, melyben tükröződik a kisugárzás, a Puli lényének tökéletessége. Ez okozza azt a leírhatatlan érzést, ami elmondhatatlanul fogja meg az embert.

Típus- a Pulik népes táborában Pulijaim a kívánatos méret alsó határán vannak. Gondosan ügyelnek arra, hogy a megfelelőn túl Pulijaim a kívánatos tartományba essenek, de inkább az alacsonyabb, zömökebb, szélesebb, köpcösebb változatot részesítem előnyben.

Szélesség – a méretek közül számomra a legfontosabb testméret. Széles, erőt sugárzó, mackós mellkas Pulijaimra a legjellemzőbb törekvés.

Végtagok- munka orientáltságom megköveteli a nyúlánkabb lábú testalkatot kissé erőteljesebb hátsó szögelléssel. Ez a munkához elengedhetetlen, éppúgy mint a széles mellkas.

Összefoglalva tömören

- Ritka egyedi, különleges származás, de a mára alapozva.

- Küllemileg széles mellkas, erősebb hátsó szögellés, lábasabb testalkat,

  varázs összbenyomás, hangsúlyosabb szélességi méretekkel.

- Az ősi, ideális jellem és vérmérséklet mindenek felett.

- Csipőizületi diszplázia szűrés.

- Utódvizsgálat és ellenőrzés, a tőlem elszármazott Pulik nyomonkövetése.

- Folyamatos kapcsolattartás az elődökkel és az elszármazottakkal.

- Rendszeres képzés és használat kutyaiskolában.

- Határozott konkrét vonaltenyésztés, esetleg egy a jelenlegiekből kiinduló, azok

  előnyösségeit összekovácsoló új vonal létrehozása.

 

A FAJTÁRÓL